ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

az Art ‘N Hair Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.; Cg: 01-09-348509, adószám: 27084731-2-41; TEV: 8690) által nyújtott humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez.

I. Általános rendelkezések

1.1. Az Art ‘N Hair Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Art ‘N Hair Magánklinika – privát finanszírozású humán-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, mely a hatályos jogszabályok és szakmai protokollok alapján ilyen tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

1.2. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a Magánklinika és a privát finanszírozású humán-egészségügyi szolgáltatást – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Páciens – között létrejött kezelési szerződés általános, a szerződésben külön nem szabályozott feltételeit tartalmazza, amely a felek közötti szerződés rendelkezésének minősül. Jelen ÁSZF a Felek között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.3. Az ÁSZF-et a Páciens a kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) aláírásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben kijelenti, hogy a tartalmát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. A Magánklinika jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Magánklinika honlapján (artnhair.hu) történő közzététellel válik hatályossá.

1.5. Jelen ÁSZF 2020. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

II. A humán-egészségügyi szolgáltatásról

2.1. A Szolgáltatást a Magánklinika a közte és a Páciens között létrejött kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) alapján végzi a Páciens szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

2.2. A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése. Páciens az együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles a Magánklinikát, illetve a kezelő orvost tájékoztatni mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükségesek. Páciens tudomásul veszi, hogy egyes kezelések esetén külön tájékoztató és a humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés, beleegyező – nyilatkozat aláírására szükség van a részéről.

Amennyiben a Páciens a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Magánklinika mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Magánklinikát, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.3 A kezelés során a kezelést végző orvos és az ellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a páciens hozzájárult.

III. A Szolgáltatás díjazása

3.1. A Magánklinika a Szolgáltatást OEP által nem finanszírozott humán-egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért a Szolgáltatás díjköteles. A Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: Díj) a Páciens köteles a Magánklinika mindenkor hatályos és a telephelyén, illetve a honlapján közzétett árjegyzék szerint megfizetni.

3.2. Az árjegyzék részletesen tartalmazza a páciens számára kötelezően fizetendő díjak (csomagárak) összegét, valamint a csomagárak pontos tartalmát.

3.3. Páciens a Szolgáltatás igénybevételekor hatályos Díj összegét az előjegyzéssel elfogadja.

3.4. A Díj megfizetése a kezelés igénybevételével egyidejűleg, a Magánklinika által kiállított számviteli bizonylat ellenében kerül sor.

3.5. A Magánklinika a műtéti időpontok foglalása/biztosítása céljából a pácienstől műtéti előleget jogosult kérni, az előleg fizetés módjáról és lehetőségeiről a páciensnek a foglalni kívánt időpont egyeztetését követően e-mailben vagy személyes egyeztetés esetén személyesen tájékoztatja.

3.5.1. A Magánklinika a konzultációs időpont és hajkezelések foglalása/biztosítása céljából a pácienstől időpont-foglalási díjat jogosult kérni, a díjfizetés módjairól és lehetőségeiről a páciensnek a foglalni kívánt időpont egyeztetését követően e-mailben vagy személyes egyeztetés esetén személyesen tájékoztatja.

Az előleg / időpontfoglalási díj fizetése történhet bankkártyás fizetéssel, Paypal fizetéssel, vagy átutalással is a klinika által megadott határidőig való teljesítéssel.

Késedelmes vagy határidőre nem teljesített foglaló fizetés esetén a Magánklinika jogosult az előre egyeztetett opciósan bejegyzett műtéti időpontot, kezelési-, vagy konzultációs időpontot egyoldalúan törölni.

3.6. A Magánklinika a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árjegyzék szerinti díjak az árjegyzéknek a Magánklinika honlapján történt közzétételét követően hatályosak.

IV. A Szolgáltatás igénybevételének menete

4.1. A szolgáltatás igénybevételének menete a klinika szabályzata alapján történik. A klinika szabályzata a klinika honlapján kerül írásos formában közzétételre.

V. Műtéti előjegyzés és előleg

5.1 Műtétre jelentkezés a konzultációra való online, vagy telefonos bejelentkezéssel kezdeményezhető. Hajbeültetési műtétekre kizárólag a 2 műtővel rendelkező, Budapesten található Klinikánkon van lehetőség. (1044 Bp., Megyeri út 53. – egyben székhely)

5.2 Műtéteket kizárólag személyes vagy e-mailes konzultációt, állapot és probléma felmérést követően végzünk.

5.3 A Páciens és a Klinika között a jogviszony a műtéti időpont lefoglalására vonatkozó műtéti előlegfizetéssel, valamint a műtét napján aláírt műtéti beleegyező nyilatkozat aláírásával jön létre. A műtétre vonatkozó szerződési feltétel szintén a műtét napján kerül elfogadásra és két fél általi aláírásra.

VI. Előjegyzett/ lefoglalt műtéti időpont lemondása vagy módosítása / MŰTÉT ESETÉN

MŰTÉTI LEMONDÁSI FELTÉTELEK

6.1 Az előjegyzett műtéti időpont lemondása vagy a műtéti időpont módosítása bizonyos időn belül térítési kötelezettséget von maga után. Páciens hozzájárulását adja, hogy az Art ‘N Hair (Magánklinika) a részére megfizetett előlegből a műtéti időpont lemondása vagy módosítása esetén az alábbiak szerint megállapított térítési díjat levonja:

 • Az időpont legkésőbb a kitűzött műtéti dátumot megelőző 21. naptári napig előlegvesztés nélkül módosítható vagy lemondható.
 • Ha az időpont módosítása a kitűzött időpontot megelőző 21. – 7. naptári napon belül történik, a befizetett előleg 50 %-a elveszik. Megjegyzés: Az orvosilag indokolt akadályoztatás (betegség) esetén a módosítás nem érinti az előleg összegét.
 • Ha a lemondás a kitűzött időpontot megelőző 7. naptári napon belül történik, a befizetett előleg nem kerül visszafizetésre.

6.2. Műtéti időpont lemondása vagy módosítása e-mail, telefonon útján vagy személyesen lehetséges. Amennyiben az időpont módosítás miatt a befizetett előlegből levonás történik a fentebb részletezettek szerint, és a levonással csökkentett összeg már nem fedezi az új műtéti időpont lefoglalásához szükséges előleget, ezért ezt az összeget ki kell pótolni. 

Kérdés, módosítás, lemondás: telefon: + 36 / 20 555 4545 | e-mail: kapcsolat@artnhair.hu | toth.rita@artnhair.hu

VII. A Konzultációk és hajkezelések fizetési és lemondási feltételei

7.1. KEZELÉSEK (MEZOTERÁPIA)

NEM BÉRLETES, EGYÉNI KEZELÉSEK

A következő mezoterápiás kezelés – nem bérletesek részére – 10.000 Ft időpont foglalási díj ellenében foglalható, a foglalt időpont a pénz beérkezése után válik véglegessé. Az időpontfogalás díja az időpont kiadása után, előre fizetendő bankkártyával (Barion vagy Paypal) , vagy átutalással, az időpont kiadását követő 24 h-n belül. 

Lemondás:
A mezoterápiás kezelés napján történő lemondás esetén a fenti előleg 100 % -ban elvész, következő kezelési időpont új foglalási díj befizetésével kérhető.
A mezoterápiást kezelést megelőző 48 h belüli lemondás esetén a fenti előleg 50 % -ban elvész, következő kezelési időpont új foglalási díj befizetésével kérhető.

7.2. BÉRLETES KEZELÉSEK

A következő mezoterápiás kezelés bérletesek részére ingyenesen, időpont foglalási díj nélkül foglalható továbbra is. 

Lemondás:
A mezoterápiás kezelés napján történő lemondás esetén 1 alkalom levonásra kerül, így elvész.
A mezoterápiást kezelést megelőző 48 h belüli lemondás egyszer lehetséges, második alkalommal 1 alkalom levonásra kerül, így elvész.

———–
A Vérszérum terápia (PRP) kezelések és a MIKROPIGMENTÁCIÓS kezelések esetében a kezelés napján történő lemondás esetén 20.000 Ft kötbér kerül kiszámlázásra.

7.3. KONZULTÁCIÓ

A személyes konzultáció és hajkamerás vizsgálat díja (és az első kezelési időpontfoglalás előlege) 10.000 Ft, mely az időpont kiadása után, előre fizetendő bankkártyával (vagy Paypal), vagy átutalással, az időpont kiadását követő 24 h-n belül. 

Az online konzultáció díja 5000 Ft, mely az időpont kiadása után, előre fizetendő bankkártyával , vagy átutalással, az időpont kiadását követő 24 h-n belül. 

Az időpontfoglalás egyszeri előlegét jóváírjuk a kezelés (műtét, hajkezelés) vagy bérlet árából.

Ha az időpontot lefixáltuk, de a konzultáció / kezelési előleg díja nem érkezik be az időpont egyeztetést követő 24 órán belül, akkor az adott időpont törlésre kerül. Természetesen lehetőség van újabb időpontot kérni, de ezt felszabadítjuk más jelentkező számára.

Személyre szabott ajánlatot, és egyéni hajbeültetési, kezelési tervet kizárólag orvosi konzultáció keretében tudunk adni.

A befizetésről szóló információt a Páciens az időpont visszaigazoló e-mailben és SMS-ben kapja meg. A bankkártyás fizetés (vagy Paypal), illetve az utalás jóváírása után a konzultáció számláját e-mailben elküldjük. A konzultáció / kezelés időpontjában már nincs lehetőség a díj / előleg helyszíni fizetésére, Páciens csak előre fizetéssel tudja biztosítani az időpontot (online bankkártyás fizetés – vagy Paypal – vagy átutalás).

7.4. KONZULTÁCIÓ / KEZELÉSI IDŐPONT  lemondás menete
A konzultációt / kezelést az Páciens legkésőbb a konzultációs időpont   / kezelési időpont  előtt két munkanappal tudja lemondani ingyenesen, az alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

Barion bankkártyás fizetés

 • Telefonon/SMS-ben/Viberen: +36205553535
 • e-mailen – kapcsolat@artnhair.hu
 • Facebook messengeren – https://m.me/artnhairklinika
 

VIII. Árak / Akciók

8.1.A fizetendő műtéti díjra minden esetben az előlegfizetéssel megerősített és az írásos visszaigazolásban szereplő ár az irányadó!

A előleg fizetéssel megerősített ár utólagosan nem módosítható, más csomag variációra utólagosan nem módosítható, egyéb promócióval, kedvezményes árral nem összevonható. Akciós, promóciós áraink kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak, előzetesen műtéti előleggel megerősített és már lefoglalt műtétekre nem vonatkoznak.

IX. Az online fizetés menete:

9.1. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:

Bankkártyával vagy a PayPal rendszeren keresztül történő fizetés lehetséges

Simple Pay rendszeren keresztül: Az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítását az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által üzemeltetett OTP Simple Pay rendszere biztosítja.

Bankkártyás fizetés esetén a Szerződő fél automatikusan átirányításra kerül a Simple Pay fizetési oldalára, ahol a díj kiegyenlítéséhez meg kell adnia a Simple Pay által megkövetelt adatokat. A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél figyelmét, hogy az általa megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke kiegyenlítése kizárólag a Simple Pay által elfogadott, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával lehetséges. A fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza. Sikertelen fizetési tranzakció esetén a honlapon hibaüzenet jelenik meg, míg a szolgáltatási díj sikeres kiegyenlítése esetén a Szerződő fél bankszámlaegyenlege a szolgáltatási díj összegével azonnal megterhelésre kerül.

A Simple Pay fizetőoldalán megadott fizetési és bankkártya adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg és nem is kezeli.

A bankkártyás fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetés során megadott adatok kezelése, azok titkosítása és a fizetési folyamat biztosításának garantálása a Simple Pay kizárólagos kötelezettségébe tartozik. Ezért a Szolgáltató a bankkártyás fizetéssel összefüggő, valamint a Simple Pay hatáskörébe tartozó problémákért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a fizetési tranzakció sikertelenségéért sem, ha annak oka az internetkapcsolat hibájára vezethető vissza.

A SIMPLE PAY bankkártyás fizetési tájékoztató innen letölthető >>>

 • Sikeres fizetést követően a vásárlás megvalósul.
 • Bankkártyás fizetés esetén kizárólag a kártyatulajdonos nevére szóló számlát tudunk kiállítani. A megrendelő csak a kártyatulajdonos lehet.

A fizetés menete

 • Ön arthnair.hu speci ális fizető oldalán választja ki azon termék(ek)et, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 • Ezt követően Ön átkerül a SIMPLE PAY biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 • A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.
 • FIGYELEM! A tranzakció vége előtt, banki visszaigazolás megérkezéséig ne zárja be az ablakot, mert megszakadhat a vásárlás menete.
 • A fizetést követően Ön visszatér az arthnair.hu weboldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.
 

9.2 BANKI ÁTUTALÁS

Amennyiben a banki utalás fizetési módot választotta, úgy a megrendelő űrlap kitöltése és a megrendelés elküldése után egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük a megadott e-mail címre az átutaláshoz szükséges adatokat és a rendszer által automatikusan generált díjbekérőt.

Ide kérjük utalni a megrendelés (műtéti előleg / konzultációs díj / kezelési időpontfoglalási díj)végösszegét (Bruttó összeg, forintban)

Címzett: Art ‘N Hair Kft.

Számlaszám: 12010721-01904023-00100008 

A számlát az utalás beérkezését követően állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre.

Kollégáink folyamatosan figyelemmel kísérik az online fizetési tranzakciókat, s amennyiben valamilyen hibát tapasztalnak, igyekeznek azt minél hamarabb orvosolni, és felvenni Önnel a kapcsolatot (a megadott telefonszámon / e-mail címen).

X. A betegtájékoztatásról, kezelési hozzájáruló nyilatkozatról

10.1. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes szóbeli konzultáción, vagy e-mailen keresztül elvégzett konzultáción való részvétel, valamint a műtét napján páciens regisztrációs dokumentáció, és beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.

10.2. Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás (műtéti nap, kezelés) teljes menetéről. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Magánklinika által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és betegregisztrációs lap elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

10.3. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Magánklinika által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Magánklinika jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Pácienssel szemben érvényesíteni.

10.4 A páciens vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. A Klinika maga alakítja ki a dokumentáció tárolás szabályait, lehetőségeit figyelembe véve. A dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell.

XI.  Adatvédelem

11.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Páciens személyes adatainak rögzítése. Magánklinika köteles a Páciens személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

11.2  Az adatvédelem és az adatkezelés személyi hatálya kiterjed

 • az adatkezelőre;
 • az adatkezelő minden munkavállalójára és közreműködő partnereire, pácienseire és a Klinikával Kapcsolatba lépő személyekre
 • akik az adatkezelő informatikai rendszerében: szoftver készítésével, vagy módosításával, hardver alkalmazásával és/vagy változtatásával, adatbevitellel és/vagy adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységet végeznek;

11.3  Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek:

 1. a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 2. b) a Klinika eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 3. c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 4. d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 5. e) a betegjogok érvényesítése.

11.4 Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

11.5 Jelen ÁSZF elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen ÁSZF az érintett tájékoztatásának minősül.

11.6 A Klinika törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek

11.7 Az adatokhoz a Klinika érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat a Klinika csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

A Klinika jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

11.8 A Klinika az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Klinika döntéseinek végrehajtására jogosult, a Klinika utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Klinika felelősségét nem érinti.

Az adatfeldolgozó az egyes papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzésével kapcsolatos feladatokat, az informatikai szolgáltatások nyújtását, az adatok tárolásával kapcsolatos technikai feladatokat végzi.

11.9 A Klinika minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XII. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. Orvosi titok védelme: A Klinikát, valamint a szolgáltatóval alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az intézmény minden dolgozóját.

A Klinikát – az igazságügyi orvosszakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek.

A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a páciens, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

12.2 Felek a kezelési szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12.3. Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó.

 • A felek szerződéses jogviszonyára irányadó, vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rend.
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet
 • a Polgári Törvénykönyv
 • a Magánklinikánál érvényben lévő szakmai protokollok


_______________

A honlapok üzemeltetője és a Szerző és Jogtulajdonos adatai:

Név: Art ‘N Hair Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Adószám: 27084731-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 348509

Képviselő: Tóth Rita ügyvezető

Ügyfélszolgálati e-mail cím: kapcsolat@artnhair.hu., telefon: + 36 20 555 3535

Ne másold, köszi! :)