ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kötbér megállapodás a weboldal tartalmi elemeinek, szövegeinek engedély nélküli másolásához / felhasználásához

 

A jelen weboldalak – https://artnhair.huhttps://artnhairclinic.com, https://artnface.hu, egyéb, az Art ‘N Hair Kft. tulajdonát képező weboldalak, és a hozzájuk tartozó közösségi oldalak – böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, az ART ‘N HAIR Kft.-nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információszerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát (szöveg és/és vagy képi) harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, az alábbiakban részletezett kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

A kötbér összege oldalanként 200.000 Ft + ÁFA / nap, képenként 100.000 Ft + ÁFA / nap engedély nélküli felhasználás esetén. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az ART ‘N HAIR Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben (~600 karakter) tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. Az üzemeltető a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását, megszüntetését és kárának megtérítését. – © 2019. ART ‘N HAIR Kft.

A honlapok üzemeltetője és a Szerző és Jogtulajdonos adatai (aki a jogsértés esetén a kötbérre jogosult):
Név: Art ‘N Hair Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Adószám: 27084731-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 348509
Képviselő: Tóth Rita ügyvezető
Ügyfélszolgálati e-mail cím: kapcsolat@artnhair.hu

Ne másold, köszi! :)